Pre našich budúcich aj súčasných klientov sme sa rozhodli poskytnúť základné ekonomické informácie o prevádzkových nákladoch našej spoločnosti, aby si zákazníci mohli zvážiť výhody, či nevýhody spolupráce s etablovanou skúsenou spoločnosťou zamestnávajúcou exkluzívne pracujúci technický personál, ekonomiku, management a marketing nevyhnutný na zabezpečenie realizácie našich projektov s čo najvyššou kvalitou v záujme uspokojovať vysoké nároky našich zákazníkov.

Naše súčasné prevádzkové náklady sa pohybujú na úrovni 390.000 eur ročne. Okrem uvedených nákladov sú samozrejme náklady na technológie a materiál približne na úrovni 510.000 eur ročne.
Celkové náklady na personál tvoria približne 240.000 eur ročne.
Náklady na flotilu našich Vanov s profesionálnym montážnym vybavením sú na úrovni 84.000 eur ročne.
Náklady na nájom montážnej a skladovej haly plus marketingové náklady sú vo výške 36.000 eur ročne.

Aby sme boli schopní uhradiť všetky naše záväzky je pre našu existenciu nevyhnutné vedieť vysoko profesionálne realizovať so 100% úspešnosťou všetky nami realizované projekty. Vynakladáme preto maximálne úsilie, aby sa všetky plánované aj neplánované situácie vyriešili k čo najväčšej spokojnosti klienta a zároveň, aby sme neprerobili gate.

Pokiaľ hľadáte vysoko profesionálnu spoločnosť so spičkovými montážnikmi, ktorí majú tiež nárok na výskyt ľudského faktora…. dovolíme si o sebe tvrdiť, že poskytujeme vysoko nadštandardné služby všetkym našim klientom.

Zároveň však všetkých našich klientov súčasných, či budúcich touto cestou prosíme, aby ste si uvedomili, že nato, aby ste mohli využívať naše služby musíme realizovať ročne minimálne 30 až 40 vysoko rozpočtových projektov, vďaka čomu sme prirodzene veľmi vyťaženou spoločnosťou hlavne v najdisponovanejších obdobiach roka.
Nie sme žiadny garážoví chlapci so živnosťou, ani skupina podnikateľských blbečkov s veľkými očami.
Sme veľmi ťažko, poctivo pracujúca skupina ľudí snažiaca sa vyhovieť všetkým našim zákazníkom.

Taktiež poprosíme, aby si naši zákazníci uvedomili, že vytvorenie jednej montážnej pracovnej pozície na prístrojoch, zariadeniach a automobiloch vychádza približne 65.000 eur.
Žeriavná technika, ktorou v spolupráci so spoločnosťou Felbermayr, alebo Prangl realizujeme na účet klienta manipulácie s bazénovými telesami stojí od 8 mil. do 20 mil. eur.

Preto prosíme všetkých bohatierov, čo majú pocit, že môžu dávať povely a rozkazy, ako kedy a kde príde technika s obslužným personálom… Toto sú veci, kde prosíme všetkých klientov, aby si uvedomili obťiažnosť uvedených úkonov s extrémne vysokými investičnými výdavkami na takúto, alebo podobnú techniku. V prípade, ak sa vzhľadom na počasie, riziká s výkonom prác, alebo iných dôvodov nemôžu odohrať verzie podľa vašich vysnívaných predstáv, dôverujte nám prosím, že náš personál robí maximum preto, aby sa všetky u nás zakúpené bazény dostavili na miesta inštalácie najlepšou možnou metódou.

Vzhľadom k tomu, že sme jedinou spoločnosťou na európskom trhu, ktorá realizuje všetky svoje projekty podľa najprísnejších hygienických noriem DIM, ako aj slovenských hygienických noriem je našou úlohou oboznámiť klientov s nevyhnutnými technologickými vybaveniami nevyhnutnými na inštaláciu takýchto samočistiacich bazenov.

Ideálnou cestou, ako by sme najradšej inštalovali všetku technológiu, hydrauliku pre nami dodávané bazény by bolo, keby sme na našej vlastnej montážnej hale všetko v ideálnych montážnych podmienkach predinštalovali a takto pripravený bazénový systém doviezli už hotový zákazníkovi.

Žiaľ táto verzia, nech je nám akokoľvek najvyhovujúcejšia, je pre zložitú manipuláciu žeriavnou technikou nerealizovateľná. Výrezy do bazénových telies by sa manipuláciou na žeriavoch poškodili. Taktiež by boli vysoké riziká straty vodotesnosti spojov pri nevyhnutnej manipulácii s 8 – 10 – 11 – 13 či 15 metrovými bazénmi s váhami do 2.5 tony.

Sme teda nútení prevádzať kompletnú montáž celého systému vrátane rezania všetkých technologických otvorov priamo u klienta na tvare miesta, čo hlavne pri EXTERIÉROVÝCH bazénových projektoch nie je v našej geografii vôbec jednoduché. Keď totiž prší, alebo sú teploty pod +13 C je akákoľvek montáž nerealizovateľná a posunú sa nielen termíny montáží tých klientov v týždni v ktorom pršalo, alebo teploty nedovolili výkon lepených spojov, ale samozrejme sa posunú termíny všetkých klientov.

Z uvedeného dôvodu touto formou vysvetľujeme všetkým našim zákazníkom, že ani vetru ani dažďu nerozkážete ani vy ani my.

Pokiaľ ste s uvedenými informáciami upovedomení a skutočne seriózne zvažujete realizáciu exkluzívneho bazénového projektu so samočistiacimi technológiami, sme otvorení urobiť v našej spoločnosti maximum preto, aby ste s výsledkami skutočne náročných montáží boli maximálne spokojní.

Ešte veľmi dôležitý informačný dodatok:
Samočistiace keramické bazény okolo 8bm dĺžky sa v sladkovodnom, či mierne slanom prevedení pohybujú rádovo od 19tis do 30tis eur bez DPH.
Pre 10bm je to rozpočtová položka na bazén s technológiami od 20tis do 35tis bez DPH.
Bazény 13 až 15bm sa rozpočtovo so samočistiami technológiami pohybujú od 30tis do 55tis bez DPH.
Plavecké bazény do 25bm v samočistiacich technológiách môžete získať v rozpočtoch od 160tis do 500tis eur.

Priateľov igelitiek na vodu, alebo krásne bazény s hygienou na úrovni žumpy, alebo fekálnej stoky s rozpočtami do 10tis eur neobsluhujeme a kľudne si o mne myslite aký som arogantný. Toto sú jednoduché fakty, aby ste mohli skutočne seriózne zvažovať, či sa chcete nechať opíjať suchým rožkom, alebo ste pripravený na realitu samočistiacich projektov s najvyššou kvalitou vody, akú môžete so samočistiacimi keramickými bazénmi automatizovanou cestou získať.

Ak totiž nemáte chuť skákať okolo svojho krásneho bazénika s vysávačikom, alebo papierikmi na meranie vody, tak ste presne na správnej adrese.
Samočistiace bazény s automatizovanými dezinfekčnými procesmi, ako aj automatizovaným integrovaným vysávaním vám poskytnú maximálny komfort ako si bazén so špičkovou hygienou vychutnávať v pohodlí domova.

Naša spoločnosť sa špecializuje na automatizované samočistiace systémy pre bazénové aplikácie s inteligentným riadením spájajúcich domovú inteligenciu s modulom témy bazén.

História našej spoločnosti sa datuje od roku 2006, nenájde sa žiadna lokalita v oblasti Bratislavy a okolia, kde sa nenachádza nami zrealizovaný bazén. Pri stovkách realizácií za našu históriu firmy sme museli riešiť celkovo 4 technické reklamácie, z toho len 1 za bazén, našim klientom sa snažíme vždy vychádza maximálne v ústrety a žiadnym problémom sa neotáčame chrbtom. Naša spoločnosť pracuje s čistým kreditom na strane pohľadávok aj záväzkov.

Hlavným benefitom našich bazénových riešení je plne automatizovaný systém prevádzky keramického bazéna s minimálnymi servisnými úkonmi na báze Delfino logoprírodných procesov. Touto metódou dosahujeme v našich bazénoch najvyššie hygienické štandardy, tak pre verejnú, ako aj súkromnú prevádzku.

Organizačná štruktúra:

Obchod a administratíva:
Gehri Martin DI
Gehriová Linda DI

Programovanie motorických systémov:
Krajčovič Jozef

Inteligentné systémy riadenia elektroinštalácie:
Maderič Pavel

Inžinierske siete, bazénové inštalácie:
Maderič Pavel
Schmidt Viktor
Miroslav Bencurik

Pochôdzne konštrukcie prekrytí bazénov:
Ormandy Jozef

V architektonických konceptoch Delfino prevažujú keramické bazény s nadčasovým charakterom v dlhodobom pohľade tak z technického, ako aj estetického hľadiska.
Samočistiace bazény Delfino prinášajú našim klientom radosť z nepretržite čistého zdravotne nezávadného bazéna počas kúpania, ako aj v čase keď ste dlhodobo odcestovaní a nemusíte sa starať o vysávanie, alebo hygienu. Všetky procesy sú automatizované a systém s inteligentným riadením je možné ovládať z ktoréhokoľvek miesta na planéte prostredníctvom internetu. Takéto ovládanie obsluhuje napríklad funkcie dezinfekcie, teploty, riadenie pH, ozonáciu, UV dezinfekciu. Ovládanie atrakcií, alebo otváranie, či zatváranie prekrytia bazéna je však z bezpečnostného hľadiska u všetkých inteligentných systémov možné jedine s vizuálnym kontaktom fyzicky v blizkosti bazéna, aby nedošlo k úrazom.
Správnou konfiguráciou samočistiaceho keramického bazéna vieme dosiahnuť najvyššie hygienické štandardy prevádzky bazéna pre plávanie s novorodencami ako aj plávanie tehotných žien. Maximálne hygienické štandardy dosahujú až úroveň kvality pitnej vody.

Pre dosahovanie maximálnej kvality realizácii zamestnávame špičkových montážnikov pre samočistiace bazény a exkluzívne terasové systémy z
exotických drevín, 14 pracovníkmi pre špecializované nosníkové konštrukcie a prekrytia bazénov.

Spolupracujeme s tímom pre stavebnú pripravenosť, ktorý tvorí päť bagristov, šoférov, 10 osôb pre stavebné práce. Servis a údržbu zabezpečujeme aj vďaka 8 pomocným pracovníkom.
Naša maximálna montážna kapacita pre exkluzívne bazény je 40 projektov ročne v rozpočtoch od 30000 do 150000 eur za projekt.

Čomu sa venuje spoločnosť Delfino?

Naša ponuka pre zákazníkov zahŕňa:

Scroll to Top