Sklenená mozaika a jej aplikácia na bazén

Sklenená mozaika a jej aplikácia na bazén. V súčasnosti existuje možnosť aplikácie sklenenej mozaiky priamo na bazény a síce na bazény z tvrdeného polyesteru alebo laminátové bazény.
Táto aplikácia sa dostáva do pozornosti v čase, keď laminátový bazén stráca svoj vyhovujúci dizajn a vzhľad a je potrebné ho „oživiť“ novým atraktívnym povrchom. A tým sa povrchom sa má na mysli vrstva sklenenej alebo keramickej mozaiky. Aplikácia a jej výsledný vzhľad vo veľkej miere závisí od samotnej prípravy podkladu pred aplikáciou.

Proces aplikácie sklenenej mozaikysklenená mozaika

V prvom rade sa odporúča prebrúsiť povrch celého bazéna brúsnym papierom charakteristickým strednou drsnosťou.
Tento úkon je potrebné vykonať veľmi opatrne a dôkladne. Ďalším, druhým krokom procesu aplikácie je dokonalé, 100%-né odstránenie prachu vysávačom. Následne nato je potrebné celý bazén vyčistiť acetónom. Teraz je bazén pripravený na samotnú aplikáciu. Položte mozaiku pomocou lepidla Polimax a vyšpárujte ju. Je veľmi dôležité položiť mozaiku pevne na svoje miesto, vhodné je použitie gumeného kladivka.

Scroll to Top