Polyconnect Pro je inovatívne riešenie na diaľkové ovládanie všetkého vybavenia pre jeden alebo viac bazénov: tepelné čerpadlo, roleta, filtrácia, úprava vody, čistenie, osvetlenie, protiprúd, ale aj záhradné osvetlenie, fontány a automatické zavlažovanie.

Zo smartfónu, tabletu alebo počítača môžete prezerať, ovládať, programovať a optimalizovať činnosti pripojených zariadení v reálnom čase, a tým predvídať možné problémy.

Dáta sa zasielajú užívateľovi bazénu, odborníkovi zodpovednému za jeho údržbu a technickému oddeleniu Polytropic. Technici môžu preto konať podľa možnosti na diaľku. Na vyriešenie problému už nie je potrebné cestovať na miesto.

 

Výhody
Diaľkové ovládanie a programovanie rôznych spotrebičov znižujú spotrebu energie.
Prístup ku všetkým parametrom je v reálnom čase a kdekoľvek sa nachádzate.
Údržba je preventívna, prípadné poruchy sa odstránia na diaľku.
POLYCONNECT LITE
Aplikácia diaľkového ovládania smartfónu pre tepelné čerpadlo bazéna.
INŠTALÁCIA
Diskrétny box „Plug and Play“, ktorý sa ľahko pripája priamo k tepelnému čerpadlu medzi elektronickou doskou a digitálnym displejom.

Konfigurácia

Zákazník stiahne aplikáciu do svojho smartfónu potom:
– pripája sa k skrinke,
– vytvorí identifikátor (prihlasovacie meno / heslo),
– pripája box k svojej domácej sieti Wi-Fi z telefónu (rovnako ako akékoľvek iné pripojené zariadenie na trhu).

Jediné obmedzenie: mať Wi-Fi v dosahu tepelného čerpadla.

Použitie

Po pripojení na internet odkiaľkoľvek majú používatelia prístup k svojmu tepelnému čerpadlu zo svojho zariadenia aplikácie.

Môžu teda:

> Poznať aktuálny prevádzkový režim stroja.

> Poznať rôzne hodnoty snímača:
– teploty vody,
– vonkajšie teploty,
– Či je filtračné čerpadlo v chode alebo nie.

> Zistite, či sa na obrazovke zobrazuje chybová správa.

> Vykonajte všetky úpravy, ktoré je možné vykonať pred strojom:
– zmeniť režim,
– Upravte nastavenú hodnotu,
– Upravte prevádzkové rozsahy.

> V konfigurácii „priorita vykurovania“ môžete pomocou denného kalendára aplikácie diaľkovo ovládať tepelné čerpadlo bazéna a filtračné čerpadlo.

Scroll to Top