Všetky diely sú z masívnej nereze alebo hliníka, následne špeciálne ošetrené na zvýšenie odolnosti v danom prostredí. Výsledkom je stabilný produkt, ktorý má, pri správnom zaobchádzaní, dlhoročnú životnosť.

Systém je vybavený špeciálnym prvkom, ktorý je sám schopný eliminovať chybu spôsobenú nerovnosťou múru, alebo nepresnou inštaláciou.

Existuje niekoľko variantov pre podhladinové umiestnenie. Záleží na konštrukčnom riešení bazéna a preferenciách klienta, ktorú zvolia. Tento systém je vždy ovládaný pomocou pevného tlačidla na stene alebo diaľkovým ovládačom.

Jednoduchá stavebná úprava bazéna, ale je tu požiadavka na väčší priestor. Tento systém je vhodný pre bazény s prelivom aj bazény skimmerové s vysokou hladinou vody. Celý systém vrátane lamelového nábalu je uložený v čiastočne oddelenej nike za bazénom. S týmto systémom je možné využitie celej dĺžky bazéna.

Výhodou je možnosť inštalácie sania priamo do filtrácie a odstránenie nečistôt zachytených na rolete.

 

Estetické a praktické umiestnenie nábalu krytu do steny bazéna. Je nutné prispôsobiť stavbu bazéna od začiatku. Tento systém je vhodný pre bazény s prelivom na všetkých stranách bazéna aj bazény skimmerové s vysokou hladinou vody. Týmto spôsobom je plne využitá dĺžka bazéna. Priestor v stene môže byť zakrytý panelom.

 

Tento druh umiestnenia je možný v rôznych hĺbkach bazéna, ako na dne, kde môže byť uschovaný pod krycími panelmi, alebo v polovici hĺbky bazéna, kde je potom využívaný nábal ako možné miesto odpočinku pre plavcov. Žiadne stavebné úpravy nie sú potrebné.

 

Nika na uloženie nábalu je zakomponovaná do dna bazéna. Ide tu o náročnejšiu stavebnú úpravu, ale nevzniká nárok na väčší priestor. Tento systém je vhodný pre bazény s prelivom aj bazény skimmerové s vysokou hladinou vody. Nika je zakrytá špeciálnym vekom vyrobeným z PVC alebo SS. Podporná konštrukcia veka je z masívneho SS, čo umožňuje isté zaťaženie osobami. S týmto umiestnením je ideálne využitá dĺžka bazéna

 

Tento model vyžaduje stavebnú úpravu schodov tak, aby vznikol dostatočný priestor na nábal lamelového krytu. Tento systém je vhodný pre bazény s prelivom aj bazény skimmerové s vysokou hladinou vody. S týmto umiestnením je ideálne využitá dĺžka bazéna.

Scroll to Top