Fair PLAY rozpočtovanie celej zákazky

Pre vašu lepšiu obrazutvornosť uvádzame aké závratné rozdiely môžu vzniknúť, ak vám spravíme rozpočty identickými metódami ako niektorí naši konkurenti.

Dôležité však je v našej kalkulácii, že je skutočne uvedené položkovo všetko, čo kompletne nevyhnutne potrebujeme na kompletizáciu celej zákazky vrátane dopravy montážnikov a materiálu na celú zákazku.

V našich rozpočtoch nie je zahrnutý žeriav, doprava bazénového telesa a stavebné náklady.

Pre bazén Aqua Nova77 by sa mali stavebné náklady na výkop, geotextíliu, štrky, suchý betón a veniec okolo bazéna pohybovať okolo 4500-6000eur.

Skúste sa vážne zamyslieť nad týmito faktmi. Možno by vám pri rozhodovaní pomohla ešte jedna konzultácia na vysvetlenie detailov rozpočtov medzi nami a našou konkurenciou.

Tento konkurenčný zápas možno zvádza k nekalým obchodným praktikám. Pokiaľ by som však mal pracovať s rozpočtom, ktorý nezahŕňa všetko, čo pre kompletizáciu zákazky potrebujeme, tak aby si bol klient vedomý skutočných všetkých objektivných nákladov, je pre mňa rozumnejšie zákazníka stratiť, ako ho vedome cenovo zavádzať na realizácii projektu.

Porovnávacie rozpočty sú VRÁTANE DPH.

Aqua Nova VZOROVÝ ROZPOČET KOMPLET objednavková výroba GEHRINEREALIZOVATEĽNÁ zavádzajúca Aqua Nova POROVNÁVACIA KALKULÁCIA
Scroll to Top