Nestrácajme prosím dni, aby sme sa skutočne dostali k dodaniu bazénového telesa pri objednávkach k 10.8.2021 aspoň na máj 2022.
Expresne si budeme žiadať najskorší možný termín dodania v závislosti od vašej úhrady.
 
Okrem iného sme už museli rátať s navýšením cien vstupov všetkých dodávateľov. Momentálne nám už všetci výrobcovia ohlásili 8-10% navýšenie cien.
Od 1.1.2022 sú avizované nárasty cien vstupov 30-40%. Je to plán navýšenia cien kvôli obrovskému nárastu dopytov v celej Európe a veľké logistické problémy, s ktorými všetci dodávatelia zápasia nakoľko chýbajú v zásobovaní vstupné suroviny, ako aj elektronické komponenty.
Dodacie termíny všetkých dodávateľov v sezóne 2021 neboli dodržané vzhľadom na výpadky vstupných surovín nevyhnutných pre výrobu. Ak sa situácia neustabilizuje rátajte prosím s možnými výpadkami v zásobovaní, s oneskorenými dodávkami aj v sezóne 2022.
Scroll to Top