Oznam pre všetkých súčasných aj budúcich zákazníkov: Nakoľko naša spoločnosť spolupracuje bezvýhradne LEN s výrobnými podnikmi z: Nemecka Francúzska Talianska Švajciarska Španielska Česka a snažíme sa používať najvyššiu možnú kvalitu technologických riešení, každý náš projekt vyžaduje viacjazyčnú komunikáciu. Je nevyhnutné, aby ste si všetci uvedomili, že uvedené fabriky boli v týchto všetkých krajinách buď s obmedzenou výrobou kvôli výpadku žien pre dohľad pri deťoch počas Corona karantény, alebo všetci pracovníci v závodoch museli dodržiavať povinné hygienické nariadenia minimálne od 15.3.2020 do 25.5.2020, čím sa všetky závody dostali buď do obmedzenej výroby, alebo nastali kompletné výpadky výrob, nakoľko chýbali komponenty do výrob. Tento stav sa momentálne dostáva do normálu. Máme však od 15.3.2020 do 25.5.2020 sklz množstva našich dodávateľov z uvedených dôvodov. Ak si naši budúci zákazníci myslia, že toto je pre nás zábava, tak poprosím, aby sa nám neobťažovali posielať svoje dopyty. V prípade takýchto obmedzení najlepších výrobnych závodov Európy sme všetci nútení prejaviť kus porozumenia a vďaky našim európskym dodávateľom za ich maximálne úsilie riešiť túto zložitú podnikateľskú situáciu. Našim súčasným aj budúcim zákazníkom ďakujeme za porozumenie. Budeme sa všetci modliť, aby sa táto situácia s pandémiou neopakovala. S pozdravom team Delfino Martin Gehri – konateľ

Kontakt+421 948 026 460

Aktivovaný Filtračný Materiál

AFM – Unikátny biorezistentný filtračný materiál

AFM (Aktivovaný Filtračný Materiál) je revolúciou v oblasti filtračných materiálov. Je vyvinutý zo zeleného skla, ktoré zásluhou vysokej schopnosti absorbovania dokáže odfiltrovať oveľa vyššie percento organických látok ako piesok. A to konkrétne až o 30% viacej. Tento materiál má okrem vysokej absorbčnej schopnosti aj oxidačné a katalytické schopnosti. Tie zaručia ochranu pred usadzovaním baktérií.Aktivovaný Filtračný Materiál

AFM sa stal svetovou novinkou, v súčasnosti ho využíva viac ako 100 000 bazénov po celom svete.

Pre AFM je charakteristické, že sa pri ňom nemôže vytvoriť žiadny biofilm, to znamená, že sa vo filtračnej náplni nemnožia baktérie (tak ako to niekedy býva pri filtrovaní kremičitým pieskom) a tiež, že v náplni nevzniká škodlivý trichlóramín. AFM obsahuje oxidy kovov dodávajúce potrebné katalytické schopnosti a vlastnosti. Tie majú za dôsledok vysoký redoxpotenciál, ktorý vzniká na povrchu zŕn. Týmto spôsobom je zamedzené usadzovanie sa baktérií. AFM má vďaka tejto schopnosti samodezinfekčnú funkciu.

Aktivovaný filtračný materiál a jeho výhody:

     nižšia spotreba chlóru – AFM má samodezinfekčnú schopnosť, tým pádom sa použije menej chlóru

     čistá voda – AFM filtruje až o 30% viac organických nečistôt ako pri kremičitom priesku

     nevzniká trichlóramín – AFM zabraňuje tvorbe biofilmu, nemnožia sa baktérie ani nevzniká škodlivý a páchnuci trichlóramín

     nevzniká biofilm

     vhodný predovšetkým pre systémy bez chlóru

Prečo je Aktivovaný filtračný materiál tak jedinečný?Aktivovaný Filtračný Materiál

  1.   Vďaka sklu a jeho chémii. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, ale biele a zelené sklo majú odlišné fyzikálne aj chemické vlastnosti. Zelené sklo, ktoré využíva AFM, má špeciálne katalytické aj absorbčné a oxidačné látky. Tie spôsobia, že je schopný samodezinfekcie.
  2.   Zrno a jeho tvar. Aby bola filtračná funkcia čo najefektívnejšia, je potrebné aby bol povrch zrna čo najväčší. Okrem toho ba mal byť charakter zrna aj ostrohranný a brúseniu odolný.
  3.   Aktivačný proces. Zásluhou niekoľkostupňového chemického aj fyzikálneho procesu sa enormne zvýši povrch AFM, čo zaručí vynikajúce filtračné vlastnosti AFM mnohonásobne prevyšujúce kremičitý alebo iný piesok.

 

Delfino.sk © 2019. Všetky práva vyhradené.