Ovládacie panely sú inovované, ich súčasťou je LCD display s ľahko zvládnuteľným úživateľským menu. Je ľahko čitateľný a zrozumiteľný. Súčasťou ovládacieho panelu je nastavenie jazyka, pripomienkových správ, jednoduché menu aj navigácia. V prípade poruchy vás ovládací panel informuje o detekovanej chybe.

Scroll to Top