Zákazníkov s chronickým sklonom k časovému stresu, lebo sa chcete v lete kúpať odporúčame začať montáže osadením telesa na jeseň.

Na jar sa spustí dokončenie technológií a je tu vysoká šanca kúpania v letnej sezóne nasledujúceho roku.

Ak spustíte celú realizáciu napríklad v máji, poprosíme aby ste od nás ani omylom neočakávali ukončenie projektu skôr ako v júly- auguste!

Stavebné práce, osadenie bazénového telesa, osadenie výbavy do bazénového telesa, prekrytie, obklady, okolie bazéna sú práce na minimálne 2-4 mesiace, pre konfigurácie s atrakciami, prúdovými stenami, hydromasážami, špeciálnymi vykurovacími systémami, tobogánmi, prielivové riešenia, infiniti technológie, s chrličmi sú doby realizácií 6-9 mesiacov.

Je treba počítať s prestojmi v realizáciách nakoľko hlavne z jari vyvážame a osádzame cca 15-20 bazénov za mesiac, čo nie je z kapacitných dôvodov možné inštalovat do dvoch mesiacov!

Kapacity montáží sú počítané pri súčasných cenách na sezónu od marca do novembra.

Ak by sme mali nadstaviť kapacity na 30-40 montáží na 2-3 mesiace v roku, ceny projektov by museli stúpnuť o rádovo 14.000 eur, čo je z hľadiska predajnosti nereálne.

Ďakujeme za porozumenie.

Team Delfino

Martin Gehri – konateľ

Informácia o priebehu montáží počas sezóny:

Začiatok montážnej sezóny určuje teplotný limit na lepenie spojov, rozvodov a technológií v exteriéroch čo je +13C.

Pokiaľ sa začne možnosť lepenia napríklad v apríli, tak od začatia zákazky je nevyhnutné počítať od vyrezania technológií do bazénového telesa minimálne 2-4 mesiace po dokončenie technológií, pokiaľ sme neni odsunutí kvôli nedokončenej stavebnej časti.

V montážach na začiatku sezóny je nevyhnutné počítať s návalom inštalácií z jesenného a jarného predaja akciových bazénov.

Od apríla do júna každý rok musíme spravovať približne 15-20 montáží a do konca montážnej sezóny musíme realizovať približne 25-35 montáží, čo predstavuje našu ročnú montážnu kapacitu.

Pokiaľ máte predstavu, že sa chcete kúpať v novom bazene napríklad od júna, je nevyhnutné začať montáž na jeseň predošlého roku.

Poprosíme vážených zákazníkov, aby skutočne počítali realizácie komplet bazénových projektov, tj bazén, technológie, prekrytia, betonáže, obklady s termínmi aspoň 2-4 mesiace realizácie po dodaní bazénového telesa a príslušných technológií, ktoré štandardne nakupujeme z Nemecka, Francúzska, Švajčiarska, Talianska a Španielska.

Náročnejšie projekty môžu realizačne trvať 4-6 mesiacov pokiaľ sa jedná o exteriérové aplikácie viazané na poveternostné podmienky.

V prípade ak sa vyskytnú obmedzenia ako COVID karantény, môže byť realizácia predĺžená o prestoje dodávateľských fabrík ako aj kvôli uzavretiu hraníc.

Team Delfino.sk

Martin Gehri

konateľ

Milí priatelia a vážení klienti:

Nakoľko naša spoločnosť spolupracuje bezvýhradne LEN s výrobnými podnikmi z:
Nemecka
Francúzska
Talianska
Švajciarska
Španielska
Česka

a snažíme sa používať najvyššiu možnú kvalitu technologických riešení, každý náš projekt vyžaduje viacjazyčnú komunikáciu. Je nevyhnutné, aby ste si všetci uvedomili, že uvedené fabriky boli v týchto všetkých krajinách buď s obmedzenou výrobou kvôli výpadku žien pre dohľad pri deťoch počas Corona karantény, alebo všetci pracovníci v závodoch museli dodržiavať povinné hygienické nariadenia minimálne od 15.3.2020 do 25.5.2020, čím sa všetky závody dostali buď do obmedzenej výroby, alebo nastali kompletné výpadky výrob, nakoľko chýbali komponenty do výrob.

Tento stav sa momentálne dostáva do normálu.
Máme však od 15.3.2020 do 25.5.2020 sklz množstva našich dodávateľov z uvedených dôvodov.

Ak si naši budúci zákazníci myslia, že toto je pre nás zábava, tak poprosím, aby sa nám neobťažovali posielať svoje dopyty.
V prípade takýchto obmedzení najlepších výrobnych závodov Európy sme všetci nútení prejaviť kus porozumenia a vďaky našim európskym dodávateľom za ich maximálne úsilie riešiť túto zložitú podnikateľskú situáciu.

Našim súčasným aj budúcim zákazníkom ďakujeme za porozumenie.
Budeme sa všetci modliť, aby sa táto situácia s pandémiou neopakovala.

S pozdravom
team Delfino
Martin Gehri – konateľ

Naše montážne kapacity sú nastavené na 30-40 projektov ročne.

Najväčší pretlak montáží je v mesiacoch marec, apríl, máj.
Tu sa dostávajú do expedícií nové projekty, dokončujú sa jesenné projekty a k tomu je obrovské množstvo dopytov po nových produktoch.
Nie je možné technicky a ekonomicky nastaviť montážne kapacity 30 projektov do 3 mesiacov v roku.
Preto poprosíme, aby ste brali v úvahu, že nie sme stroje, ani otroci ani arogantní, keď v týchto mesiacoch všetci naši pracovníci podávaju nadľudské výkony.
Zamestnávame nejlepší montážny tím v rámci medzinárodného prostredia EU.
Poprosíme, aby ste nezabúdali, keď ako súčasť predajných informácií všetkým zákazníkom vysvetľujeme:
Od spustenia montáže sa realizácie projektov počnúc stavebnou pripravenosťou po dokončenie okolia bazéna bežné realizácie vrátane prestjov pohybujú od 2 do 4 mesiacov.
Ak máte dom vo výstavbe a sme závislí od vašich postupov vašej celej stavby, je bežné, že sa odovzdanie dokončenia bazéna rozkladá na etapy, keď celá realizácia môže byť rozdelená do viacerých stavebných sezón.
Ak realizujete zálohove platby na akciové bazény na jeseň, kedy sú najlepšie výpredaje a spúšťa sa inštalácia napríklad v apríli nasledovný rok, počítajte minimálne 2 až 4 mesiace, kým sa celý váš projekt komplet zrealizuje od spustenia montáže, nie od vašej zálohovej platby napr v novembri.
Musíme počítať realizačné termíny od zahájenia montáže!

Pozorne si tieto informácie prečítajte.
Ak si myslíte, že stavby samočistiacich bazénov trvajú na komplet 2 týždne, tak si prosím uvedomte, len proces zrenia betónov je 10 dní. Zahájenie lepení v exteriéroch vyžaduje teploty +13C a viac, keď leje tak práce v exteriéroch nie sú možné pokiaľ sa nerealizuje zákazka pod stavebným stanom, musíme sa prispôsobovať termínom etáp všetkých nadväzných profesií, je nevyhnutné koordinovať hromadné expedície v kombinácii so špecializovanými žeriavnickymi prácami.

Momentálny stav všetkých výrobných závodov v celej Európe je nasledovný:
Výpadky výrobných kapacít počas Corona karantény v kombinácii s extrémnym nárastom dopytov po všetkých bazenárskych technológiách aj všetkých typov bazénových telies s nárastom o 100 až 200%.

V prípade ak náš základný montážny tím nestíha pomoc s jarným či jesenným servisom, obráťte sa na našej centrále Pestovateľská 8 Bratislava na ktoréhokoľvek zo 400 bazénových technikov v našej databáze, prípadne si do veľkoskladu ako náš zákazník môžete prísť nakúpiť všetko k bazénom alebo ich údržbe.

Realizácie montáží robíme od roku 2006.
Ročne montujeme 30-40 projektov.
Každú sezónu mame pretlak inštalácií v mesiacoch marec apríl máj.
Vážených klientov prosíme, aby ste si uvedomili: montážne kapacity sa nastavujú na stavebnú sezónu aspoň 9 mesiacov v roku.
Nie je technicky, personálne, ani ekonomicky možné nastavovať celkové montážne kapacity na 3 mesiace v roku!
Najdlhšie dodacie termíny aj najväčšie montážne prestoje vznikajú zákonite v mesiacoch marec, apríl, máj nakoľko bežne expedujeme 20-30 bazénových telies a priebežne naši technici pracujú a odovzdávajú jednotlivé projekty podľa etáp realizácie. Pokračovania jednotlivých etáp stavby sú zavislé od daľších profesií, a tak my ako aj ďalšie profesie sa musíme navzájom zľaďovať.
Klienti dávajú našim technikom avízo o postupe stavebných častí.
Termíny musíme zľaďovať podľa kapacitných možností, nie podľa toho, že sa chcete v sobotu kúpať a voláme si vo štvrtok.

Poprosíme klientov s chronickým pocitom buzerácie našich zamestnancov, aby sa vôbec neobťažovali nám zasielať svoje dopyty.
Pre ľudí bez chrtovej kosti, riaditeľov Zemegule zákazky nemáme záujem realizovať.

Vopred ďakujeme za porozumenie.

Team Delfino.sk
Martin Gehri – konatel

Scroll to Top