Naša spoločnosť sa špecializuje na automatizované samočistiace systémy pre bazénové aplikácie s inteligentným riadením spájajúcich domovú inteligenciu s modulom témy bazén.

História našej spoločnosti sa datuje od roku 2006, nenájde sa žiadna lokalita v oblasti Bratislavy a okolia, kde sa nenachádza nami zrealizovaný bazén. Pri stovkách realizácií za našu históriu firmy sme museli riešiť celkovo 4 technické reklamácie, z toho len 1 za bazén, našim klientom sa snažíme vždy vychádza maximálne v ústrety a žiadnym problémom sa neotáčame chrbtom. Naša spoločnosť pracuje s čistým kreditom na strane pohľadávok aj záväzkov.

Hlavným benefitom našich bazénových riešení je plne automatizovaný systém prevádzky keramického bazéna s minimálnymi servisnými úkonmi na báze Delfino logoprírodných procesov. Touto metódou dosahujeme v našich bazénoch najvyššie hygienické štandardy, tak pre verejnú, ako aj súkromnú prevádzku.

Organizačná štruktúra:

Obchod a administratíva:
Gehri Martin DI
Gehriová Linda DI

IT technológie, programovanie:
Voros Ladislav DI

Programovanie motorických systémov:
Krajčovič Jozef

Inteligentné systémy riadenia elektroinštalácie:
Maderič Pavel

Inžinierske siete, bazénové inštalácie:
Maderič Pavel
Schmidt Viktor

Asistentka obchodu a komunikácie:
Tomaníková Adriana

Exkluzívne terasové systémy z exotiky:
Špót Norbert
Veselovský Jozef

Pochôdzne konštrukcie prekrytí bazénov:
Ormandy Jozef

V architektonických konceptoch Delfino prevažujú keramické bazény s nadčasovým charakterom v dlhodobom pohľade tak z technického, ako aj estetického hľadiska.
Samočistiace bazény Delfino prinášajú našim klientom radosť z nepretržite čistého zdravotne nezávadného bazéna počas kúpania, ako aj v čase keď ste dlhodobo odcestovaní a nemusíte sa starať o vysávanie, alebo hygienu. Všetky procesy sú automatizované a systém s inteligentným riadením je možné ovládať z ktoréhokoľvek miesta na planéte prostredníctvom internetu. Takéto ovládanie obsluhuje napríklad funkcie dezinfekcie, teploty, riadenie pH, ozonáciu, UV dezinfekciu. Ovládanie atrakcií, alebo otváranie, či zatváranie prekrytia bazéna je však z bezpečnostného hľadiska u všetkých inteligentných systémov možné jedine s vizuálnym kontaktom fyzicky v blizkosti bazéna, aby nedošlo k úrazom.
Správnou konfiguráciou samočistiaceho keramického bazéna vieme dosiahnuť najvyššie hygienické štandardy prevádzky bazéna pre plávanie s novorodencami ako aj plávanie tehotných žien. Maximálne hygienické štandardy dosahujú až úroveň kvality pitnej vody.

Pre dosahovanie maximálnej kvality realizácii zamestnávame špičkových montážnikov pre samočistiace bazény a exkluzívne terasové systémy z
exotických drevín, 14 pracovníkmi pre špecializované nosníkové konštrukcie a prekrytia bazénov.

Spolupracujeme s tímom pre stavebnú pripravenosť, ktorý tvorí päť bagristov, šoférov, 10 osôb pre stavebné práce. Servis a údržbu zabezpečujeme aj vďaka 8 pomocným pracovníkom.
Naša maximálna montážna kapacita pre exkluzívne bazény je 40 projektov ročne v rozpočtoch od 30000 do 150000 eur za projekt.

Čomu sa venuje spoločnosť Delfino?

Naša ponuka pre zákazníkov zahŕňa: